Coworking Brain Embassy in Tel Aviv

De impact van een pandemie op co-workingruimtes

By |2021-06-11T13:30:25+00:00juni 11th, 2021|Community, FEATURED ARTICLE, Press|
Coworking Brain Embassy in Tel Aviv

COVID vormde een uitdaging voor de slaagkansen van gedeelde werkplaatsen. Gelukkig treedde het innovatieve karakter van coworking naar voren, waardoor er nieuwe mogelijkheden konden ontstaan.

Tijdens de afgelopen lente zag het er even slecht uit voor co-workingruimtes in Israël en de rest van de wereld. Wat ooit werd beschouwd als een succesvolle vastgoedinvestering, veranderde door COVID in een slagveld. De bedrijven moesten sluiten door de pandemie, experts waarschuwden voor een vastgoedzeepbel, en er waren kranten die een golf van fusies en overnames voorspelden. Bovendien dreigde de spontane overgang naar thuiswerken het einde van gedeelde werkplaatsen te betekenen.

Kitchen in The Brain Embassy

Een jaar later vervagen deze zorgen en lijkt het erop dat bedrijven terugkeren naar de normale gang van zaken. De vraag is wellicht veranderd, de huurprijzen werden flexibeler, en toch lijkt het erop dat deze sector zich snel herstelt, en heruitvindt. Bedrijven die gedeelde werkruimten aanbieden en zich niet aanpasten of niet evolueerden, werden hard getroffen. De bedrijven die zich wel aangepast hebben, konden sneller en beter inspelen op de beperkingen die het virus met zich meebracht.

Niet iedereen wil thuiswerken

De tijden zijn veranderd. De focus van co-workingruimten is verschoven, en dat is goed. Ondanks de pandemie die nog steeds dreigt, bieden bedrijven met gedeelde werkplekken nu flexibele contracten aan, waardoor ze aantrekkelijker worden voor bedrijven die op zoek zijn naar tijdelijke of flexibele kantoorruimte.

Gigantische bedrijven, zoals Facebook en Google, die thuiswerken aanmoedigen, zullen nu kantoren voor hun werknemers huren. Daarnaast komen freelancers, die een werkplaats en een onderbreking van thuiswerken nodig hebben, aankloppen bij bedrijven die gedeelde werkplaatsen aanbieden. En ook startups en KMO's die betaalbare kantoorruimtes nodig hebben om te groeien, zijn het ideale doelpubliek voor deze flexibelere co-workingruimtes.

Het is onmogelijk om een bedrijfscultuur te integreren in een omgeving waar thuiswerken centraal staat.

Coworking Brain Embassy Open Space

De versnelde overgang naar thuiswerken is een trend die nog jaren zal aanhouden. Tegelijkertijd vertoont de trend een gestage afvlakking, en worden bedrijfspolicies meer ambigu dan ze in het begin werden voorgesteld.

Dit heeft er bijvoorbeeld toe geleid dat bedrijven voor de uitdaging staan om een bedrijfscultuur te integreren in een werkomgeving op afstand. Nieuwe werknemers starten hun nieuwe job zonder een gevoel van collegialiteit of een band met het bedrijf. En dan hebben we het nog niet eens gehad over de uitdagingen van het managen van en toezicht houden op mensen die op afstand werken – een probleem dat nog lang niet is opgelost.

Al deze uitdagingen maken gedeelde werkplaatsen relevanter; het biedt flexibiliteit en creëert een realiteit die de lasten voor zowel de werkgever als de werknemer opvangt, en tegelijkertijd voldoet aan de actuele wetgeving van volksgezondheid.

Meestal zien we dat dit soort voorspellingen tijdens een crisis niet uit de lucht gegrepen worden. We zien dan ook dat deze situaties vaak werkelijkheid worden, dat ze wegblijven van de extreme voorspellingen en dat het glas al snel halfvol is. Vastgoedbedrijven wereldwijd herstellen dan ook langzaamaan, net zoals de bedrijven die gedeelde werkplaatsen aanbieden. Zij ervaren nu een toename van het aantal kantoorverhuurders.