REGULAMIN KORZYSTANIA Z TARASÓW ZLOKALIZOWANYCH W BUDYNKU PRZY UL. CZACKIEGO 15/17 W WARSZAWIE

Regulamin określa zasady korzystania z Tarasów znajdujących się w budynku zlokalizowanym w Warszawie przy ul. Czackiego 15/17 i obowiązuje wszystkich jego Użytkowników, w tym Najemców.

Wejście na Taras jest równoznaczne z zapoznaniem się z niniejszym Regulaminem i akceptacją wszystkich jego postanowień.

Tarasy nie stanowią Przedmiotu Najmu, są umiejscowione w wydzielonej barierkami strefie, na których obowiązują wszystkie zasady bezpieczeństwa oraz ochrony przeciwpożarowej.

Wstęp na teren Tarasów odbywa się na wyłączną odpowiedzialność osób korzystających tj. Najemców oraz ich Gości. Osoby niepełnoletnie mogą wejść na Taras tylko pod opieką dorosłych.

Za wszelkie zniszczenia oraz uszkodzenia Tarasów odpowiada Najemca, który ma dostęp do Tarasu.

Każda osoba korzystająca z Tarasów zobowiązana jest do przestrzegania ogólnych zasad BHP.

Na terenie Tarasów obowiązuje zakaz:

 1. Zrzucania z Tarasów wszelkich przedmiotów
 2. WspinaniaorazwychylaniasięprzezbarierkęTarasów
 3. Wspinania po elewacji budynku
 4. Umieszczania na elementach konstrukcyjnych Tarasów oraz budynku i jego wyposażeniu reklam, ogłoszeń, napisów, markiz bez pisemnej zgody Zarządcy budynku
 5. Uszkadzania elementów konstrukcji Tarasów i jego wyposażenia
 6. Wnoszenia jakichkolwiek elementów wyposażenia typu: grille, popielniczki, donice, parasole, stoły, przenośne stoliki itp. bez wcześniejszej pisemnej zgody udzielonej przez Zarządcę budynku
 7. Pozostawiania na tarasach elementów wyposażenia typu: krzesła, leżaki itp. w godzinach nocnych oraz w czasie deszczu, burz i silnych wiatrów
 8.  Składowania i wyrzucania śmieci poza wyznaczonym do tego miejscem
 9. Uprawianiasportównp.:jazdanarolkach,deskorolkach,hulajnogach,grawpiłkę itp.
 10. Wyprowadzania zwierząt
 11. Korzystania z Tarasów w czasie deszczu, burz i silnych wiatrów
 12. Fotografowania oraz filmowania bez wcześniejszego uzgodnienia tego z Zarządcą budynku.
 13. Wnoszenia oraz spożywania na terenie Tarasów napojów alkoholowych i środków odurzających oraz palenia papierosów jak również przebywania osób w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających 14)Wnoszenia substancji łatwopalnych
 14. Hałasowania
 15. Przebywania w godzinach nocnych tj. od godziny 22:00 do 6:00

W przypadku ogłoszenia ewakuacji budynku Tarasy należy niezwłocznie opuścić i ewakuować się z budynku.

Na Tarasach należy stosować się do zaleceń niniejszego Regulaminu, a także do poleceń Zarządcy oraz pracowników Ochrony budynku. W uzasadnionych przypadkach naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu może skutkować wezwaniem do opuszczenia Tarasu.

Zarządca zastrzega sobie prawo do okresowego zamknięcia Tarasów i wyłączenia go z użytkowania w związku z pracami prowadzonymi na terenie Tarasów.

Zarządca nie odpowiada za rzeczy zniszczone lub skradzione z Tarasów.