POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejszy dokument (“Polityka”) ma na celu wyjaśnienie, jak w Brain Embassy (“„My””), przetwarzamy Twoje dane osobowe podczas Twojej wizyty na naszej stronie internetowej pod adresem www.brainembassy.com (“Strona Internetowa”). Przetwarzamy Twoje dane osobowe w konkretnych celach, jednak zawsze z troską o Twoją prywatność. Niniejsza Polityka ma pomóc Tobie w zrozumieniu, jakie dane są zbierane, w jakich celach wykorzystywane oraz jak możesz skorzystać ze swoich praw na mocy Rozporządzenia 2016/679 („RODO”). W sprawach dotyczących przetwarzania danych w związku z wizytą na Stronie Internetowej możesz skontaktować się z nami pod adresem [email protected] lub zgodnie z postanowieniami paragrafu 8 niniejszej Polityki.

 1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

  Jeżeli jesteś:

  1. użytkownikiem Strony Internetowej, który złożył zapytanie dotyczące lokalizacji Brain Embassy znajdujących się w Izraelu administratorem Twoich danych osobowych jest Adgar Investment and Development z siedzibą w Efal 35 Petach Tikva; Tax Identification Number: 520035171; ( “BE Israel”);
  2. użytkownikiem Strony Internetowej, który złożył zapytanie dotyczące lokalizacji Brain Embassy znajdujących się w Polsce, administratorem Twoich danych osobowych jest Real Estate Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 181B, 02-222 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 266695, NIP: 5213410440, REGON: 140712835, o kapitale zakładowym w wysokości 50,000.00 zł (“BE Polska”);
  3. użytkownikiem Strony Internetowej, który złożył zapytanie dotyczące lokalizacji Brain Embassy znajdujących się w Belgii, administratorem Twoich danych osobowych jest Brain Embassy Belgium z siedzibą w Molenbergstraat 10, 2000 Antwerpen; Tax Identification Number: BE0731.710.590 („BE Belgia”).
 2. JAKIE INFORMACJE ZBIERAMY

  Jeżeli jesteś użytkownikiem Strony Internetowej, BE Izrael zbiera Twoje dane osobowe zawarte m.in. w plikach cookies, w tym w szczególności adres IP.
  Jeżeli jesteś użytkownikiem Strony Internetowej, który złożył zapytanie dotyczące jednej z lokalizacji Brain Embassy, BE Izrael, BE Belgia lub BE Polska zbiera dane osobowe, które podasz nam w formularzu kontaktowym, lub podczas późniejszej komunikacji, w tym w szczególności imię, nazwisko, numer kontaktowy, adres e-mail, zainteresowanie produktem Brain Embassy.

 3. W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRZETWARZAMY TWOJE DANE

  Jeżeli jesteś użytkownikiem Strony Internetowej, BE Izrael przetwarza Twoje dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w tym w szczególności w celu:

  • Korzystania z narzędzi analitycznych i profilujących w celu dostosowania Strony Internetowej do Twoich potrzeb (personalizacji), dostosowania wyświetlanych treści (w tym reklam) do Twoich zainteresowań oraz sposobu w jaki korzystasz z usług online i technologii, które dostarczamy;
  • Wsparcia w diagnostyce problemów technicznych;
  • Obsługi usług online i technologii;
  • Identyfikowania użytkowników usług online;
  • Identyfikowania urządzeń dla potrzeb zapobiegania nadużyciom;
  • Zbierania danych demograficznych o użytkownikach Strony Internetowej;
  • Ustalania sposobów korzystania ze Strony Internetowej;
  • Zapewniamy bezpieczeństwo sieci i systemów.

  Jeżeli jesteś użytkownikiem Strony Internetowej, który złożył zapytanie dotyczące jednej z lokalizacji Brain Embassy, BE Polska, BE Izrael lub BE Belgia przetwarza dane osobowe:

  • Na podstawie Twojej zgody (o ile jest ona ważną i skuteczną podstawą przetwarzania danych) w celach marketingowych, w tym w szczególności w celu prowadzenia z Tobą komunikacji o produktach i usługach związanych z lokalizacją, której zainteresowanie wyraziłeś (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
  • Gdy jest to niezbędne do wykonania obowiązków nałożonych przez przepisy prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
  • W celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lif. f RODO) polegających na obsłudze zapytania, zapewnieniu bezpieczeństwa oraz obronie przed roszczeniami, a także w wewnętrznych celach administracyjnych swoich i innych podmiotów z Grupy takich jak dokonywanie analiz i raportowanie.
 4. KOMU UDOSTĘPNIAMY TWOJE DANE

  Jeżeli jest to niezbędne do realizacji celów wskazanych w paragrafie 3. niniejszej Polityki, BE Polska, BE Izrael lub BE Belgia może je przekazać:

  • Podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa (np. organom ścigania, organom nadzoru, itp.)
  • the entities processing personal data to our order, e.g., for the companies providing us with consulting, IT or marketing services;
  • Innym podmiotom wchodzącym w skład grupy kapitałowej Adgar, do której należymy;
  • Naszym zaufanym partnerom biznesowym.

  W trakcie przetwarzania Twoich danych osobowych może dojść do przekazania ich do państwa trzeciego w rozumieniu RODO, w szczególności do Państwa Izrael. W każdym przypadku przekazania Twoich danych poza terytorium EOG zapewnimy najwyższy poziom bezpieczeństwa. Dodatkowo informujemy, że zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej nr 2011/61/UE z dnia 31 stycznia 2011 r. wydanej na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, w sprawie odpowiedniej ochrony danych osobowych Państwo Izrael w odniesieniu do zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych zapewnia odpowiedni poziom ochrony danych osobowych. Treść decyzji dostępna jest pod adresem:https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32011D0061.

 5. JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE

  Każdy z administratorów Twoich danych przechowuje informacje o Tobie przez okres konieczny dla realizacji celów przedstawionych w paragrafie 3. niniejszej Polityki (o ile dłuższy okres nie jest wymagany przez obowiązujące prawo). Zachowamy i będziemy wykorzystywać informacje o Tobie w zakresie niezbędnym do spełnienia wymogów prawnych (np. jeśli mamy obowiązek zachować informacje o Tobie dla celów podatkowych), rozstrzygnięcia sporów, wykonania umowy, ugody lub w celu określonym w niniejszej Polityce.

 6. JAKIE PRAWA CI PRZYSŁUGUJĄ

  Korzystając z przysługujących Ci praw w zakresie przetwarzania danych osobowych, możesz kierować do administratora Twoich danych następujące żądania:

  • Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie Twojej zgody, możesz wycofać tę zgodę w dowolnym momencie; pamiętaj jednak, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem;
  • Możesz zażądać dostępu do Twoich danych osobowych i uzyskać ich kopię;
  • Możesz skorzystać z prawa do przenoszenia swoich danych osobowych tzn. zażądać uzyskania Twoich danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, a także możesz zażądać, aby przesłano te dane bezpośrednio innemu administratorowi, jeżeli przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany na podstawie Twojej uprzedniej zgody;
  • Możesz zażądać poprawienia Twoich danych osobowych, jeżeli są one niepoprawne lub niekompletne;
  • Możesz wnieść w związku ze swoją szczególną sytuacją sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie uzasadnionego prawnie interesu; możesz także sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych dla potrzeb marketingu bezpośredniego;
  • W przypadkach określonym prawem – np. jeśli Twoje dane są nieaktualne, zbędne, przetwarzane niezgodnie z prawem, a także jeżeli wycofałeś/wycofałaś swoją zgodę na ich przetwarzanie (gdy zgoda była podstawą takiego przetwarzania) lub skutecznie wniosłeś/wniosłaś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – możesz zażądać usunięcia Twoich danych osobowych;
  • Możesz też zażądać ograniczenia przetwarzania danych na czas rozpatrywania Twojego sprzeciwu lub zgłoszenia dotyczącego poprawności Twoich danych osobowych, zgodności z prawem przetwarzania Twoich danych lub prawnie uzasadnionego interesu, a także jeśli dane potrzebne są Tobie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 7. CZY MUSISZ PODAWAĆ NAM SWOJE DANE

  Podanie przez Ciebie danych jest całkowicie dobrowolne, jednak bez ich podania nie będziemy w stanie realizować celów, o których mowa powyżej, w szczególności odpowiedzieć na Twoje zapytanie i przedstawić Ci informacji dotyczących interesującej Cię lokalizacji Brain Embassy.

 8. KONTAKT

  W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych lub w celu realizacji praw, o których mowa w paragrafie 6. Polityki, skontaktuj się z administratorem Twoich danych osobowych, pod następującymi adresami:

  W każdym przypadku, w którym uznasz, że w stosunku do przetwarzania Twoich danych osobowych naruszane są przepisy RODO, masz także prawo wniesienia skargi do odpowiedniego organu nadzorczego administratora Twoich danych osobowych. W przypadku:

  • BE Belgia – Autorité de protection des données Gegevensbeschermingsautoriteit (Belgian Data Protection Authority);;
  • BE Izrael – Izraelski Urząd ds. Prawa, Informacji i Technologii (ILITA);;
  • BE Polska – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

POLITYKA COOKIES

 1. Pliki cookie i inne technologie monitorujące: Definicja

  Plik „cookie” jest plikiem tekstowym, który witryna internetowa wysyła do komputera odwiedzającego lub innego urządzenia połączonego z Internetem, aby zidentyfikować przeglądarkę odwiedzającego, bądź aby zapisać informacje lub ustawienia w przeglądarce internetowej. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której został wysłany, „żywotność” pliku cookie oraz losowo wygenerowany unikatowy identyfikator.
  Możemy wykorzystywać inne technologie, w tym sygnalizatory sieciowe (web beacons) i JavaScript, które w niektórych przypadkach współpracują wraz z plikami cookie i innymi środkami z naszą witryną, aby umożliwić identyfikację Twojego urządzenia. Te inne technologie pozwalają uaktywnić określone funkcje na naszej witrynie. Możemy także korzystać z określonych technologii w celu określenia czy wiadomość e-mail, którą Ci wysłaliśmy została otwarta lub czy link w niej umieszczony został przez Ciebie kliknięty.

 2. Jak korzystamy z plików cookie

  W czasie korzystania z naszych usług sieciowych, zarówno my, jak i inne podmioty (takie jak sieci reklamowe) mogą pozyskiwać informacje o użytkownikach na temat korzystania przez nich z sieci, korzystania z sieci w czasie oraz korzystania z witryn prowadzonych przez osoby trzecie.
  Korzystamy z plików cookie w różnych celach. Administrujemy stroną i zapewniamy jej prawidłowe funkcjonowanie za pomocą plików cookie. Możemy także stosować pliki cookie, aby móc Cię zapamiętać w celu personalizacji witryny zgodnie z Twoimi preferencjami. W tej sytuacji z plikiem cookie mogą zostać powiązane pewne informacje o Tobie, które mogą stanowić dane osobowe.
  Technologie monitorujące mogą mieć charakter trwały (tj. pliki pozostają na Twoim komputerze lub urządzeniu aż do czasu, gdy je wykasujesz) lub sesyjny (tj. pliki pozostają wyłącznie do czasu zamknięcia przeglądarki).
  Nasza witryna korzysta w szczególności z następujących rodzajów plików cookie:

  • Niezbędne pliki cookie. To pliki niezbędne do świadczenia usług i zapewnienia dostępności funkcjonalności, o które wyraźnie prosisz. Możemy korzystać z plików cookie i technologii monitorujących w celu zapobiegania nadużyciom, poprawy bezpieczeństwa, administracji systemem lub umożliwienia Tobie korzystania z funkcji obsługi płatności. Nie mamy obowiązku uzyskać Twojej zgody w związku z plikami cookie, których wykorzystanie jest niezbędne.
  • Pliki cookie służące do analizy oraz oceny wydajności. Pliki cookie możemy wykorzystywać w celu oceny wydajności naszej witryny, w tym w ramach działań analitycznych mających na celu podniesienie jakości treści oferowanych za pośrednictwem witryny.
  • Reklamowe pliki cookie. Zarówno my, jak i zewnętrzni reklamodawcy, możemy korzystać z plików cookie, aby móc zaprezentować Ci najlepiej dopasowane produkty, oferty oraz reklamy. Reklamowe pliki cookie pozwalają przedstawiać Ci treści reklamowe, które są dostosowane do Ciebie i Twoich indywidualnych zainteresowań.
 3. Ustawienia i usuwanie plików cookie

  W ustawieniach Twojej przeglądarki internetowej możesz zablokować otrzymywanie plików cookie lub ustawić ją tak, że za każdym razem, kiedy otrzymasz plik cookie zostaniesz o tym poinformowany/poinformowana.
  Pamiętaj jednak, że całkowite zablokowanie plików cookie może uniemożliwić korzystanie z wszystkich funkcji Strony Internetowej.
  Poniżej znajdują się linki do zasobów pokazujących, jak można określić warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies za pomocą ustawień najpopularniejszych przeglądarek internetowych

  Alternatywnie, możesz także odwiedzić stronę https://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/clear-cookies-installed.html która zawiera wyczerpujące informacje o tym, jak wyłączyć pliki cookie w swojej przeglądarce lub urządzeniu, jak również bardziej ogólne informacje na temat plików cookie. Informacje na temat usuwania plików cookie z telefonu komórkowego możesz znaleźć w instrukcji obsługi telefonu. Możesz także zrezygnować z otrzymywania plików cookie.
  Pamiętaj, że ograniczenie możliwości otrzymywania plików cookie może mieć wpływ na funkcjonalność witryny.
  Ze względu na mnogość rozwiązań technologicznych nie jest możliwe zamieszczenie precyzyjnych wytycznych jak określić warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookie za pomocą ustawień wszystkich dostępnych telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i oprogramowania zainstalowanego w tym urządzeniu. Niemniej jednak w większości przypadków należy wybrać opcję „Narzędzia” lub „Ustawienia” i tam odszukać sekcję odpowiadającą za konfigurację ustawień plików cookie lub za zarządzanie prywatnością podczas przeglądania Internetu. Szczegółowe informacje dostarcza zwykle producent danego urządzenia lub przeglądarki w instrukcji użytkowania lub na swojej stronie internetowej.

 4. Logi serwera

  Informacje o niektórych zachowaniach Użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
  Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

  1. czas nadejścia zapytania,
  2. czas wysłania odpowiedzi,
  3. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół http,
  4. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http,
  5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku, gdy przejście do witryny nastąpiło przez odnośnik,
  6. informacje o przeglądarce Użytkownika,
  7. informacje o adresie IP.

  Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi witrynę i wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.