POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejszy dokument (“Polityka”) ma na celu wyjaśnienie, jak w Brain Embassy (“„My””), przetwarzamy Twoje dane osobowe podczas Twojej wizyty na naszej stronie internetowej pod adresem www.brainembassy.com (“Strona Internetowa”). Przetwarzamy Twoje dane osobowe w konkretnych celach, jednak zawsze z troską o Twoją prywatność. Niniejsza Polityka ma pomóc Tobie w zrozumieniu, jakie dane są zbierane, w jakich celach wykorzystywane oraz jak możesz skorzystać ze swoich praw na mocy Rozporządzenia 2016/679 („RODO”). W sprawach dotyczących przetwarzania danych w związku z wizytą na Stronie Internetowej możesz skontaktować się z nami pod adresem [email protected] lub zgodnie z postanowieniami paragrafu 8 niniejszej Polityki.

 1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

  Jeżeli jesteś:

  1. użytkownikiem Strony Internetowej, który złożył zapytanie dotyczące lokalizacji Brain Embassy znajdujących się w Izraelu administratorem Twoich danych osobowych jest Adgar Investment and Development z siedzibą w Efal 35 Petach Tikva; Tax Identification Number: 520035171; ( “BE Israel”);
  2. użytkownikiem Strony Internetowej, który złożył zapytanie dotyczące lokalizacji Brain Embassy znajdujących się w Polsce, administratorem Twoich danych osobowych jest Real Estate Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 181B, 02-222 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 266695, NIP: 5213410440, REGON: 140712835, o kapitale zakładowym w wysokości 50,000.00 zł (“BE Polska”);
  3. użytkownikiem Strony Internetowej, który złożył zapytanie dotyczące lokalizacji Brain Embassy znajdujących się w Belgii, administratorem Twoich danych osobowych jest Brain Embassy Belgium z siedzibą w Molenbergstraat 10, 2000 Antwerpen; Tax Identification Number: BE0731.710.590 („BE Belgia”).
 2. JAKIE INFORMACJE ZBIERAMY

  Jeżeli jesteś użytkownikiem Strony Internetowej, BE Izrael zbiera Twoje dane osobowe zawarte m.in. w plikach cookies, w tym w szczególności adres IP.
  Jeżeli jesteś użytkownikiem Strony Internetowej, który złożył zapytanie dotyczące jednej z lokalizacji Brain Embassy, BE Izrael, BE Belgia lub BE Polska zbiera dane osobowe, które podasz nam w formularzu kontaktowym, lub podczas późniejszej komunikacji, w tym w szczególności imię, nazwisko, numer kontaktowy, adres e-mail, zainteresowanie produktem Brain Embassy.

 3. W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRZETWARZAMY TWOJE DANE

  Jeżeli jesteś użytkownikiem Strony Internetowej, BE Izrael przetwarza Twoje dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w tym w szczególności w celu:

  • Korzystania z narzędzi analitycznych i profilujących w celu dostosowania Strony Internetowej do Twoich potrzeb (personalizacji), dostosowania wyświetlanych treści (w tym reklam) do Twoich zainteresowań oraz sposobu w jaki korzystasz z usług online i technologii, które dostarczamy;
  • Wsparcia w diagnostyce problemów technicznych;
  • Obsługi usług online i technologii;
  • Identyfikowania użytkowników usług online;
  • Identyfikowania urządzeń dla potrzeb zapobiegania nadużyciom;
  • Zbierania danych demograficznych o użytkownikach Strony Internetowej;
  • Ustalania sposobów korzystania ze Strony Internetowej;
  • Zapewniamy bezpieczeństwo sieci i systemów.

  Jeżeli jesteś użytkownikiem Strony Internetowej, który złożył zapytanie dotyczące jednej z lokalizacji Brain Embassy, BE Polska, BE Izrael lub BE Belgia przetwarza dane osobowe:

  • Na podstawie Twojej zgody (o ile jest ona ważną i skuteczną podstawą przetwarzania danych) w celach marketingowych, w tym w szczególności w celu prowadzenia z Tobą komunikacji o produktach i usługach związanych z lokalizacją, której zainteresowanie wyraziłeś (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
  • Gdy jest to niezbędne do wykonania obowiązków nałożonych przez przepisy prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
  • W celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lif. f RODO) polegających na obsłudze zapytania, zapewnieniu bezpieczeństwa oraz obronie przed roszczeniami, a także w wewnętrznych celach administracyjnych swoich i innych podmiotów z Grupy takich jak dokonywanie analiz i raportowanie.
 4. KOMU UDOSTĘPNIAMY TWOJE DANE

  Jeżeli jest to niezbędne do realizacji celów wskazanych w paragrafie 3. niniejszej Polityki, BE Polska, BE Izrael lub BE Belgia może je przekazać:

  • Podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa (np. organom ścigania, organom nadzoru, itp.)
  • the entities processing personal data to our order, e.g., for the companies providing us with consulting, IT or marketing services;
  • Innym podmiotom wchodzącym w skład grupy kapitałowej Adgar, do której należymy;
  • Naszym zaufanym partnerom biznesowym.

  W trakcie przetwarzania Twoich danych osobowych może dojść do przekazania ich do państwa trzeciego w rozumieniu RODO, w szczególności do Państwa Izrael. W każdym przypadku przekazania Twoich danych poza terytorium EOG zapewnimy najwyższy poziom bezpieczeństwa. Dodatkowo informujemy, że zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej nr 2011/61/UE z dnia 31 stycznia 2011 r. wydanej na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, w sprawie odpowiedniej ochrony danych osobowych Państwo Izrael w odniesieniu do zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych zapewnia odpowiedni poziom ochrony danych osobowych. Treść decyzji dostępna jest pod adresem:https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32011D0061.

 5. JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE

  Każdy z administratorów Twoich danych przechowuje informacje o Tobie przez okres konieczny dla realizacji celów przedstawionych w paragrafie 3. niniejszej Polityki (o ile dłuższy okres nie jest wymagany przez obowiązujące prawo). Zachowamy i będziemy wykorzystywać informacje o Tobie w zakresie niezbędnym do spełnienia wymogów prawnych (np. jeśli mamy obowiązek zachować informacje o Tobie dla celów podatkowych), rozstrzygnięcia sporów, wykonania umowy, ugody lub w celu określonym w niniejszej Polityce.

 6. JAKIE PRAWA CI PRZYSŁUGUJĄ

  Korzystając z przysługujących Ci praw w zakresie przetwarzania danych osobowych, możesz kierować do administratora Twoich danych następujące żądania:

  • Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie Twojej zgody, możesz wycofać tę zgodę w dowolnym momencie; pamiętaj jednak, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem;
  • Możesz zażądać dostępu do Twoich danych osobowych i uzyskać ich kopię;
  • Możesz skorzystać z prawa do przenoszenia swoich danych osobowych tzn. zażądać uzyskania Twoich danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, a także możesz zażądać, aby przesłano te dane bezpośrednio innemu administratorowi, jeżeli przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany na podstawie Twojej uprzedniej zgody;
  • Możesz zażądać poprawienia Twoich danych osobowych, jeżeli są one niepoprawne lub niekompletne;
  • Możesz wnieść w związku ze swoją szczególną sytuacją sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie uzasadnionego prawnie interesu; możesz także sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych dla potrzeb marketingu bezpośredniego;
  • W przypadkach określonym prawem – np. jeśli Twoje dane są nieaktualne, zbędne, przetwarzane niezgodnie z prawem, a także jeżeli wycofałeś/wycofałaś swoją zgodę na ich przetwarzanie (gdy zgoda była podstawą takiego przetwarzania) lub skutecznie wniosłeś/wniosłaś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – możesz zażądać usunięcia Twoich danych osobowych;
  • Możesz też zażądać ograniczenia przetwarzania danych na czas rozpatrywania Twojego sprzeciwu lub zgłoszenia dotyczącego poprawności Twoich danych osobowych, zgodności z prawem przetwarzania Twoich danych lub prawnie uzasadnionego interesu, a także jeśli dane potrzebne są Tobie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 7. CZY MUSISZ PODAWAĆ NAM SWOJE DANE

  Podanie przez Ciebie danych jest całkowicie dobrowolne, jednak bez ich podania nie będziemy w stanie realizować celów, o których mowa powyżej, w szczególności odpowiedzieć na Twoje zapytanie i przedstawić Ci informacji dotyczących interesującej Cię lokalizacji Brain Embassy.

 8. KONTAKT

  W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych lub w celu realizacji praw, o których mowa w paragrafie 6. Polityki, skontaktuj się z administratorem Twoich danych osobowych, pod następującymi adresami:

  W każdym przypadku, w którym uznasz, że w stosunku do przetwarzania Twoich danych osobowych naruszane są przepisy RODO, masz także prawo wniesienia skargi do odpowiedniego organu nadzorczego administratora Twoich danych osobowych. W przypadku:

  • BE Belgia – Autorité de protection des données Gegevensbeschermingsautoriteit (Belgian Data Protection Authority);;
  • BE Izrael – Izraelski Urząd ds. Prawa, Informacji i Technologii (ILITA);;
  • BE Polska – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

POLITYKA COOKIES

Niniejsza polityka dotyczy plików cookie wykorzystywanych przez Real Estate Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („BE”) na stronie internetowej dostępnej pod adresem https://brainembassy.com/ („Strona Główna”) oraz landing page w domenie brainembassy.com  („Landing Page”; Strona Główna i Landing Page dalej również łącznie jako Strona Internetowa).

1. Pliki cookie

Pliki cookies to dane informatyczne przechowywane w pamięci urządzeń końcowych (komputera, laptopa, tabletu, telefonu), przesyłane przez Stronę Internetową podczas korzystania z niej. Pliki te umożliwiają identyfikację urządzenia końcowego zapewniając poprawne wyświetlenie Strony Internetowej, dostosowanej do indywidualnych preferencji osoby odwiedzającej Stronę Internetową.

Dane są zbierane w sposób automatyczny i obejmują w przeważającej mierze:

  • dane statystyczne,
  • adres IP;
  • inne numery identyfikacyjne urządzeń;
  • dane dotyczące sesji;

2. Pliki cookies stosowane przez BE

BE stosuje na Stronie Internetowej różne rodzaje plików cookies, które pozostają w pamięci urządzenia końcowego do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika przeglądarki lub do czasu wygaśnięcia, określonego w parametrach funkcyjnych plików cookie.

Ponadto, biorąc pod uwagę cel stosowania przez serwis plików cookie, możemy je podzielić na:

 1. niezbędne (essential): przyczyniają się do użyteczności Strony Internetowej poprzez umożliwianie działania podstawowych funkcji takich jak nawigacja na stronie i dostęp do bezpiecznych obszarów Strony Internetowej; Strona Internetowa nie może funkcjonować poprawnie bez tych ciasteczek;
 2. preferencyjne/funkcjonalne: umożliwiają Stronie Internetowej zapamiętanie informacji, które zmieniają wygląd lub funkcjonowanie strony, np. preferowany język lub region. Funkcjonalne pliki cookies pomagają w realizacji pewnych funkcji, takich jak udostępnianie zawartości Strony Internetowej na platformach mediów społecznościowych, zbieranie informacji zwrotnych i innych funkcji stron trzecich;
 3. statystyczne/analityczne: analityczne pliki cookies są wykorzystywane do zrozumienia, w jaki sposób osoby odwiedzające wchodzą w interakcję ze Stroną Internetową. Te pliki cookie pomagają dostarczyć informacji na temat metryki liczby odwiedzających, źródła ruchu itp.;
 4. marketingowe: stosowane są w celu analizy zachowania użytkowników na stronach internetowych; ich celem jest wyświetlanie reklam, które są istotne i interesujące dla poszczególnych użytkowników i tym samym bardziej cenne dla wydawców i reklamodawców.

Dokładną listę plików cookies wykorzystywanych na Stronie Głównej oraz Landing Page znajdziesz na końcu niniejszej Polityki Cookies.

3. Cel wykorzystywania plików cookies przez BE

Głównym celem plików cookie jest zapewnienie ciągłości korzystania ze Strony Internetowej oraz dostosowanie zawartości Strony Internetowej do preferencji osoby jej odwiedzającej. BE wykorzystuje także pliki cookies dla własnych potrzeb takich jak zbieranie statystyk pozwalających na ulepszanie funkcjonalności Strony Internetowej, usług świadczonych przez BE. Pliki cookies są również wykorzystywane w celach marketingowych i reklamowych.

4. Podstawy prawne przetwarzania plików cookie oraz czas ich przechowywania

BE przetwarzanie niezbędne (essential) pliki cookie (konieczne oraz niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Strony Internetowej, w tym utrzymania sesji po zalogowaniu) na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w zw. z art. 173 ust. 3 pkt 2) Prawa Telekomunikacyjnego).

BE przetwarza funkcjonalne/preferencyjne pliki cookie, które pozwalają na zapamiętywanie ustawień Strony Internetowej wybranych przez użytkownika, dzięki czemu korzystanie z serwisu jest sprawniejsze, pliki te przetwarzane są na podstawie dobrowolnej zgody osoby odwiedzającej Stronę Internetową (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w zw. z art. 173 ust. 1 Prawa Telekomunikacyjnego).

BE przetwarzani statystyczne pliki cookie (umożliwiają tworzenie statystyk, które pozwalają lepiej zrozumieć preferencje użytkowników i poprzez ich analizę ulepszyć i rozwijać funkcjonalności Strony Internetowej) na podstawie dobrowolnej zgody osoby odwiedzającej Stronę Internetową (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w zw. z art. 173 ust. 1 Prawa Telekomunikacyjnego).

BE przetwarza marketingowe pliki cookie w celach reklamowych na podstawie dobrowolnej zgody osoby odwiedzającej Stronę Internetową (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w zw. z art. 173 ust. 1 Prawa Telekomunikacyjnego).

BE przetwarza każdorazowo dane zawarte w plikach w zgodzie z przepisami RODO oraz Prawa Telekomunikacyjnego.

Retencja (okres przechowywania plików cookies) został wskazany dla każdego z plików cookies w tabelce znajdującej się na końcu niniejszej polityki.

5. Zarządzanie plikami cookies

Przed wejściem na Stronę Internetową każda osoba może wyrazić zgodę na zapisywanie preferencyjnych, statystycznych i marketingowych plików cookies za pośrednictwem cookie banneru (pop-up), w ramach którego osoba może wybrać, na które z plików cookies udziela zgody.

Niezbędne pliki cookies są zapisywane automatycznie, ponieważ ich brak może negatywnie wpływać na wyświetlanie Strony Internetowej lub jej funkcjonalności.

W każdej chwili osoba odwiedzająca Stronę Internetową może usunąć pliki cookie korzystając z dostępnych funkcji w swojej przeglądarce internetowej.

W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt pod adresem [email protected]dane dotyczące aktywności na Stronie Internetowej.

6. Pliki cookies wykorzystywane na Stronie Głównej

Nazwa Domena Retencja Rodzaj
CookieConsent cookiebot.com 1 rok Niezbędny
_GRECAPTCHA www.google.com 180 dni Niezbędny
_grecaptcha www.google.com Trwały Niezbędny
rc::a www.google.com Trwały Niezbędny
rc::b www.google.com Sesyjny Niezbędny
rc::c www.google.com Sesyjny Niezbędny
CONSENT brainembassy.com 2 lata Niezbędny
wp-wpml_current_language brainembassy.com 1 dzień Preferencyjny
maps/gen_204 maps.googleapis.com Sesyjny Preferencyjny
_ga www.google-analytics.com 2 lata Statystyczny
_gat www.google-analytics.com 1 dzień Statystyczny
_gid www.google-analytics.com 1 dzień Statystyczny
collect google-analytics.com Sesyjny Statystyczny
yt-player-headers-readable brainembassy.com Trwały Statystyczny
ads/ga-audiences google.com Sesyjny Marketingowy
NID drive.google.com 6 miesięcy Marketingowy
rc::f www.google.com Trwały Marketingowy
LAST_RESULT_ENTRY_KEY www.youtube.com Sesyjny Marketingowy
LogsDatabaseV2:V#||LogsRequestsStore brainembassy.com Trwały Marketingowy
nextId www.youtube.com Sesyjny Marketingowy
nWC1Uzs7EI brainembassy.com Sesyjny Marketingowy
requests www.youtube.com Sesyjny Marketingowy
ServiceWorkerLogsDatabase#SWHealthLog brainembassy.com Trwały Marketingowy
TESTCOOKIESENABLED www.youtube.com 1 dzień Marketingowy
VISITOR_INFO1_LIVE brainembassy.com 180 dni Marketingowy
YSC brainembassy.com Sesyjny Marketingowy
yt.innertube::nextId brainembassy.com Trwały Marketingowy
ytidb::LAST_RESULT_ENTRY_KEY brainembassy.com Trwały Marketingowy
YtIdbMeta#databases brainembassy.com Trwały Marketingowy

7. Plikami cookies wykorzystywane na Stronie Głównej

Nazwa Domena Retencja Rodzaj
test_cookie www.googletagmanager.com 1 dzień Niezbędny
CookieConsent cookiebot.com 1 rok Niezbędny
CONSENT www.youtube.com 2 lata Niezbędny
_ga www.googletagmanager.com 2 lata Statystyczny
_ga_# www.googletagmanager.com 2 lata Statystyczny
_gat www.google-analytics.com 1 dzień Statystyczny
_gid www.google-analytics.com 1 dzień Statystyczny
_hjAbsoluteSesyjnyInProgress script.hotjar.com 1 dzień Statystyczny
_hjFirstSeen script.hotjar.com 1 dzień Statystyczny
_hjIncludedInSesyjnySample_# script.hotjar.com 1 dzień Statystyczny
_hjSesyjny_# script.hotjar.com 1 dzień Statystyczny
_hjSesyjnyUser_# script.hotjar.com 1 rok Statystyczny
_hjTLDTest script.hotjar.com Sesyjny Statystyczny
_hjRecordingEnabled hotjar.com Sesyjny Statystyczny
_hjRecordingLastActivity hotjar.com Sesyjny Statystyczny
hjActiveViewportIds hotjar.com Trwały Statystyczny
hjViewportId hotjar.com Sesyjny Statystyczny
_ga www.google-analytics.com 2 lata Statystyczny
_gat www.google-analytics.com 1 dzień Statystyczny
_gid www.google-analytics.com 1 dzień Statystyczny
yt-player-headers-readable www.youtube.com Trwały Statystyczny
_fbp connect.facebook.net 3 miesiące Marketingowy
_gcl_au www.googletagmanager.com 3 miesiące Marketingowy
ads/ga-audiences www.googletagmanager.com Sesyjny Marketingowy
pagead/1p-user-list/693041885/ www.googletagmanager.com Sesyjny Marketingowy
LAST_RESULT_ENTRY_KEY www.youtube.com Sesyjny Marketingowy
LogsDatabaseV2:V#||LogsRequestsStore www.youtube.com Trwały Marketingowy
nextId www.youtube.com Sesyjny Marketingowy
remote_sid www.youtube.com Sesyjny Marketingowy
requests www.youtube.com Sesyjny Marketingowy
ServiceWorkerLogsDatabase#SWHealthLog www.youtube.com Trwały Marketingowy
TESTCOOKIESENABLED www.youtube.com 1 dzień Marketingowy
VISITOR_INFO1_LIVE www.youtube.com 180 dni Marketingowy
YSC www.youtube.com Sesyjny Marketingowy
yt.innertube::nextId www.youtube.com Trwały Marketingowy
YtIdbMeta#databases www.youtube.com Trwały Marketingowy
yt-remote-cast-available www.youtube.com Sesyjny Marketingowy
yt-remote-cast-installed www.youtube.com Sesyjny Marketingowy
yt-remote-connected-devices www.youtube.com Trwały Marketingowy
yt-remote-device-id www.youtube.com Trwały Marketingowy
yt-remote-fast-check-period www.youtube.com Sesyjny Marketingowy
yt-remote-Sesyjny-app www.youtube.com Sesyjny Marketingowy
yt-remote-Sesyjny-name www.youtube.com Sesyjny Marketingowy