JE HEBT EEN MENTOR NODIG IN DE VUCA-WERELD DEEL 2

By |2021-06-18T12:19:17+00:00september 14th, 2020|Mentoring|

Interview met Joanna Malinowska-Parzydło, mentor, Executive Partner bij het adviesbureau Younicorn, oprichter van de Poolse Mentorschap, medeorganisator van het Mentors4Members-programma op de Brain Embassy, een Brainer.

VERSCHILLEN TUSSEN MENTORSCHAP, COACHING EN ADVIES

De rol van een goede mentor is om de kern van de zaak te benoemen en de weg te beschrijven die de mentor heeft afgelegd voor het doel dat de leerling wil bereiken. De mentor moet de bron van motivatie vinden en de leerling eraan te herinneren dat een persoon zich kan ontwikkelen op vijf belangrijke vlakken: geest, emoties, lichaam, spiritualiteit en de kwaliteit van de relaties (zowel met onszelf als onze omgeving). Een goede mentor helpt bij het creëren van een langetermijnsucces door het beste in iemand naar boven te halen. De mentor kan de leerling bewust maken van zijn of haar sterke punten en eigen ervaringen delen. Dit zonder te verwachten dat de leerling deze zal nabootsen en toepassen in zijn of haar eigen privé- of bedrijfsleven. Goed mentorschap is iemand helpen om hoop, kracht en potentieel in zichzelf te vinden.

Een efficiënte coach, in tegenstelling tot een mentor, hoeft niet ervaren te zijn in het vakgebied van de klant of een autoriteit te zijn in een bepaald vakgebied. Hij of zij hoeft het pad dat leidt tot succes voor een bepaalde zaak niet te kennen, terwijl een mentor dit pad heeft gevolgd en zijn of haar interessante ervaring deelt.

Consulting is een zakelijke overeenkomst die bestaat uit het betalen van een consultant voor oplossingen en diensten op de gebieden waar hij of zij ervaring mee heeft.

EEN MENTOR EN EEN LEERLING - HET BELANG VAN BETROUWBAARHEID EN PERSOONLIJKE CONSISTENTIE

De praktijk van efficiënte mentorprogramma's heeft aangetoond dat een mentor een persoon is die zijn levens- en zakelijke ervaring kan delen, die moedig is in actie, nieuwsgierig is naar andere mensen, die vertrouwen en doeltreffende relaties opbouwt.

Men moet zijn avontuur als professionele mentor beginnen vanuit de volgende 7 stappen:

 1. Neem een groot stuk papier en schrijf op wat je met anderen kunt delen. Welke competenties heb je verworven, welke expertise heb je, wat zijn je ervaringen en passies, op welk gebied ben je een autoriteit.
 2. Geef jezelf een eerlijk antwoord op de volgende vraag: Wat is het nut? Waarom zou ik het met iemand willen delen? Wat verwacht ik? Een goede mentor bouwt een heel hechte relatie op met zijn leerling. Ben je klaar om over je leven te praten, je successen en mislukkingen te delen, jezelf open te stellen voor iemand die je in het begin niet eens kent?
 3. Kijk naar je kalender: Vind je echt de tijd om iemand je aandacht te geven?
 4. Denk na over met wie je wil werken als mentor: met zakenmensen, jonge ondernemers, getalenteerde jongeren, studenten, mensen die de arbeidsmarkt betreden, vrouwen, alleenstaande vaders, eigenaren van startende bedrijven? Wat is je doelgroep?
 5. Zoek een organisatie die, door het opbouwen van een goed merk en het behouden van een goede reputatie, op professionele wijze mentorprogramma's organiseert. Dien je aanvraag in. Je wordt uitgenodigd voor een gesprek waarbij je meer over jezelf moet vertellen Je komt ook te weten welke kennis, vaardigheden en attitudes van mentoren worden verwacht.
 6. Verschillende organisaties gebruiken verschillende manieren om mentoren voor te bereiden op actie: soms tijdens workshops en trainingen, soms krijg je informatie over wat de doelstellingen zijn van het programma waar je aan deelneemt en wat de taken zijn die van jou worden verwacht.
 7. Je wordt voorgesteld aan de leerlingen. Het is mogelijk dat meerdere mensen graag met jou willen samenwerken. Uiteindelijk bepaal je zelf met wie je regelmatig afspreekt. Vergeet niet dat het kiezen van het juiste mentor-leerlingteam een sleutel tot succes is.

MENTORSCHAPSVOORDELEN VOOR DE MENTOR

De lijst met voordelen voor de leerling die het gevolg zijn van goed mentorschap:

 • ontwikkeling van persoonlijke en sociale competenties
 • ondersteuning bij het definiëren van uitdagingen, "kaarten", flexibele en ambitieuze langetermijndoelstellingen die in overeenstemming zijn met iemands eigen potentieel
 • verdergaan dan iemands denkpatroon
 • praktische en theoretische ondersteuning bij zakelijke projecten of projecten die verband houden met het carrièrepad;
 • ondersteuning bij het nemen van moeilijke beslissingen
 • reële besparingen door de kosten van aangetoonde reële bedreigingen
 • motivatie om jezelf te ontwikkelen en te verbeteren, voortkomend uit de boodschap "je kunt het!"
 • inspiratie
 • eerlijke feedback
 • minder zorgen maken over het maken van een fout / verhoogde motivatie en gevoel van veiligheid
 • zelfvertrouwen opbouwen
 • aandacht en tijd van een vriendelijke professional, een expert en een meester
 • belangrijke relatie, soms voor het hele leven

De lijst van voordelen voor de mentor als gevolg van een goede mentorrelatie:

 • tevredenheid putten uit het delen van iets en uit de ontwikkeling van de leerling
 • resultaten in de successen van de leerling
 • tevredenheid over het bieden van hulp en het delen van ervaringen
 • nieuwe mogelijkheden met betrekking tot de rol van mentor, belangrijk zowel in het bedrijfsleven als in de maatschappij - stimulering van verdere zelfontplooiing zonder alleen maar naar de verwezenlijkingen van een andere persoon te kijken
 • een belangrijke relatie, soms voor het hele leven
 • en last but not least: het belangrijke gevoel van productiviteit

DE VOORWAARDEN VOOR EEN SUCCESVOL EN GOED-DOORDACHT MENTORPROGRAMMA

 • Professionele coördinator van het mentorprogramma, die de doelstellingen van het programma duidelijk communiceert en ervoor zorgt dat de overeengekomen regels en waarden worden nageleefd.
 • Goed omschreven doelstellingen en beginselen van het programma, samen met indicatoren die het mogelijk maken te erkennen dat het programma verloopt zoals verondersteld.
 • Effectieve en geïntegreerde communicatie in en rond het programma.
 • Respect voor het selectieve karakter van het programma. De deelnemers, zowel de mentoren als de leerlingen, moeten de tijd en aandacht die aan hen wordt besteed respecteren.
 • Nauwkeurige criteria voor de geselecteerde deelnemers.
 • Regels van het contract die de wederzijdse verwachtingen en de rollen in de mentorrelatie beschrijven.

MENTOR - EEN ROL DIE NIET VOOR IEDEREEN IS WEGGELEGD

De rol van mentor is er eentje die gepaard gaat met veel verantwoordelijkheid. Het betekent invloed hebben op iemand, het analyseren van zijn professionele en persoonlijke keuzes, het stellen van vragen die een gevaarlijk instrument kunnen worden als ze worden gebruikt door een incompetent of onvolwassen persoon. Voor een dergelijke verantwoordelijke rol is het de moeite waard om de nadruk te leggen op het nagaan van de volwassenheid en ervaring van potentiële mentoren. Niet iedereen kan en moet een mentor zijn. Naast enige ervaring (die niet altijd in verband staat met iemands leeftijd), zijn ook volgende zaken nodig: kennis en competenties, de wil om kennis en vaardigheden te delen en bekwaamheid om anderen te inspireren en te stimuleren om zich te ontwikkelen. 

De praktijk van het succesvolle mentorprogramma toont aan dat een mentor een persoon is met geschikte zakelijke ervaring, die bekwaam is om deze te delen, maar ook moedig in actie, zelfbewust en authentiek is. Daarnaast moet deze persoon nieuwsgierig zijn naar anderen, vertrouwen en succesvolle relaties opbouwen, maar bovenal trouw zijn aan hoge ethische normen.

Deze kenmerken vergroten de kans dat de mentor de mogelijkheid heeft om een goede mentorrelatie op te bouwen.

BEGELEIDINGSPROCES - DOELGERICHT WERKEN

De hedendaagse mens wordt vaker gezien als een mens dan als een mens. Hun meest herhaalde mantra is "Ik heb geen tijd", hoewel ze sinds de uitvinding van de klok 12/24 uur hebben gehad. Tijd is het leven en het moet worden behandeld als de meest kostbare bron.

Daarom moeten beide partijen bij het mentorschap er ook voor zorgen dat er duidelijke regels worden opgesteld voor samenwerking, communicatie tijdens het werk, het opstellen van het schema en de vergaderagenda, de verantwoordelijkheid van de leerling voor de planning van de vergadering en de mentor een reden voor een fijne samenwerking. Maar bovenal moet iedereen respect en aandacht tonen en de vertrouwelijkheid bewaren die nodig is om succes- en mislukkingsverhalen op een open manier te delen.

TIJD VOOR MENTORSCHAP?

Wanneer je het gevoel hebt dat je vastzit in je professionele of persoonlijke leven en je behoefte hebt aan partnerschap, steun, wederzijds vertrouwen en vertrouwelijkheid, zoek dan een mentor. En als je een ervaren en volwassen persoon bent, een professional die op zoek is naar de zin van je werk en nieuwe energie, werk dan samen met een leerling die kan leren uit jouw ervaring. Mijn mentorervaring heeft me geleerd dat relaties met leerlingen jarenlang net zo belangrijk zijn geworden als vriendschappen, hoewel ze iets totaal anders zijn. Ik kan het alleen maar aanbevelen!